CINOP (made by Thomas Grootoonk, music by Moi)CINOP (gemaakt door Thomas Grootoonk, muziek van Mendel)


This wonderful animation was made by Thomas Grootoonk and I had the privilege to make the music for this animation.

The music features:
– Steinway Grand Piano samples
– Live recorded Spanish Guitar
– Live recorded Mandolin
– Live Recorded Bass Guitar
– Drum samples (played with brushes)
– Glockenspiel samples
Deze prachtige animatie is gemaakt door Thomas Grootoonk en ik had het privilege om de muziek ervoor te mogen maken.

De muziek bestaat uit:
– Steinway Grand Piano samples
– Live opgenomen Spaanse Gitaar
– Live opgenomen Mandoline
– Live opgenomen Basgitaar
– Drum samples (van iemand die met brushes speelt)
– Klokkenspel samples

Geef een reactie


*

*