Speaker

NL – Spreker (English below)

Mendel Bouman is in te huren als inspirerend spreker. Hij kan vertellen over zijn reis waarin hij als ZZP-er een creatieve broedplaats voor de Noord Nederlandse game-industrie heeft opgericht en hoe dat na 8 jaar een gefinancierde stichting is geworden in de hipste broedplaats van Groningen stad. Of over zijn geschiedenis als tester en vertaler van de grootste games uit de jaren 2006-2010. Daarnaast heeft hij vanuit zijn ondernemerschap, coaching-ervaring en game development-ervaring veel te vertellen over de volgende onderwerpen:

  • Het bootstrappen van een startup
  • Het opzetten van een stichting
  • Het binnenhalen van subsidies
  • Het runnen van een creatieve broedplaats
  • Hoe kom je aan de bak in de game-industrie
  • Serious / Applied Gaming
  • Wat komt er allemaal bij game development kijken
  • Hoe kom ik aan financiering voor mijn game
  • Het ontwikkelen van een papieren Role Playing Game
  • Muziekcompositie

Mendel treedt ook met regelmaat op als dagvoorzitter of presentator voor grote en kleine evenementen zoals Indie Gameleon, Hack of a City, Screw Up Night en meer.

Neem contact op met Mendel om te ontdekken of hij de spreker, presentator of dagvoorzitter is die u nodig heeft.

EN

Mendel Bouman is available as an inspiring speaker for your event. He can talk about his journey where he went from being a one man, self employed freelancer, to setting up one of the Netherland’s biggest game development hubs that has now become a fully financed, board-run foundation based in one of the trendiest Startup Hubs in the Netherlands. Or talk about his history working on translating the biggest Triple A titles from 2006-2010. Furthermore he has a lot of experience as an entrepreneur, coach, and game developer, and drawing upon that experience he can talk about a variety of other topics such as:

  • Bootstrapping a startup
  • Founding a foundation
  • Successfully applying for major government grants
  • Running, operating and managing a major startup and game development hub
  • How to get a job in the game-industry
  • Serious / Applied Gaming
  • What fields of expertise are involved when making a simple video game
  • How do I finance my (video) game
  • Developing a table top pen and paper roleplaying game
  • Music composition

Mendel also occasionally acts as a presenter or host for major events such as Indie Gameleon Game Development Festival, Screw Up Night, and Hack of a City.

Contact Mendel to find out if he’s the speaker, host, or presenter you are looking for.